Websupport

Kontakt

Divadlo MOMOLAND o.z., Košice

IČO: 42408971

Registračné číslo: VVS/1-900/90-46213

Registrový úrad: MV SR

E-mail: riaditel @ divadlom.sk

Web: www.divadlom.sk
Divadlo nedisponuje stálou divadelnou scénou.